XMLWordPrintable

Details

  • Bug
  • Resolution: Fixed
  • Minor
  • None
  • CE-21.10
  • Web Interface
  • Docker

  Description

   Nie wyświetlają się ikony urządzeń zauważyłem że widnieje podwójny znak // przed sciezką do obrazka i przez to nie wyświetlają się ikony.

    

   <img src="//images/os/slackware.png" srcset="//images/os/slackware_2x.png 2x" alt="">

   zamienić na:

   <img src="/images/os/slackware.png" srcset="/images/os/slackware_2x.png 2x" alt="">

   Attachments

    Activity

     People

      landy Mike Stupalov
      pawelklimko Pawel
      Votes:
      0 Vote for this issue
      Watchers:
      3 Start watching this issue

      Dates

       Created:
       Updated:
       Resolved: